امیر مهدی پور

وکیل پایه یک دادگستری

درخواست مشاوره

امیر مهدی پور

امیر مهدی پور متولد ۱۳۶۱ تبریز پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه در رشته حقوق، با رتبه ۱۶ از آزمون کارآموزی وکالت در سال ۱۳۹۱ موفق به قبولی در آزمون مذکور گردیدند.

حوزه تخصصی فعالیت وکیل امیر مهدی پور علیرغم تسلط ایشان به سایر موضوعات حقوقی، امور مربوط به حقوق تجاری داخلی بوده و این علاقه باعث شد که برای تسلط و ارائه خدمات حقوقی به فعالین اقتصادی و شرکت های تجاری از سال ۱۳۹۸ گرایش حقوق تجارت بین الملل را در مقطع کارشناسی ارشد انتخاب و به ادامه تحصیل بپردازند.

برای تعیین وقت مشاوره با ما تماس بگیرید.

خدمات حقوقی

وکالت در دعاوی تجاری

تنظیم قراردادهای تجاری

مشاوره حقوقی

مشتریان

۰/۵
۰/۵
۰/۵

ما را در رسانه ها دنبال کنید

وکیل چشم و زبان عدالت است.

دفتر وکالت امیر مهدی پور از سال ۱۳۹۳ در شهر تبریز تاسیس گردیده و در این مدت با ارائه صدها مشاوره حقوقی و قبول وکالت در دعاوی حقوقی و تجاری در جهت پیشگیری از گرفتاری های قضایی و همچنین احقاق حقوق از دست رفته مراجعین و موکلین خود، در کنار ایشان بوده است.