قرارداد عدم افشای اطلاعات

شرکت های تجاری و بازرگانان در بسیاری از مواقع برای پیشبرد اهداف تجاری­شان ناگزیر هستند، برخی از اسرار تجاری­ را در طول فعالیت اقتصادی با افراد دیگری ـ مانند کارمندان شرکت و یا هنگام برون سپاری انجام قسمتی از پروژه­ها در قالب همکاری ـ در میان بگذراند. از طرفی اشتراک گذاری اسرار و اطلاعات تجاری، احتمال دسترسی رقبای تجاری به اطلاعات با اهمیت را افزایش می دهد. در این موارد انعقاد قرارداد عدم افشای اطلاعات می­تواند تدبیر کاربردی برای حفظ اسرار تجاری باشد.

نکات حقوقی تحریر و صدور چک

از بسیاری از نکات ریز و درست حقوقی تحریر چک و قوانین مربوط به صدور چک بی اطلاع می باشند. این عدم اطلاع از مسائل قانونی و حقوقی در اغلب موارد سبب مواجهه با مشکلات قضایی می شود به نحوی که مثلاً فردی با اینکه چک را به عنوان تضمین صادر کرده بود، در دادگاه بدهکار شناخته می شود.

قانون داوری تجاری بین المللی

قانون داوری تجاری بین المللی
تاریخ تصویب 26/6/1376
‌تاریخ تایید شورای نگهبان 9/7/1376
‌فصل اول ـ مقررات عمومی
ماده 1 ـ تعاریف و قواعد
تفسیر ‌تعریف اصطلاحاتی که در این قانون به کار رفته است به قرار ذیل می‌باشد:

حقوق شرکت های تجاری

حقوق شرکت های تجاری از جمله موضوعات با اهمیت حقوق تجارت است که رابطه مستقیمی با نظام اقتصادی هر جامعه ای دارد؛ چرا که توسعه تجارت داخلی و بین المللی در گرو رشد و توسعه شرکت های تجاری و کارخانجات تولیدی است و این امر نیز جز با ارتقای نظم حقوقی فی مابین مدیران و شرکاء شرکت های تجاری از سویی و همچنین روابط شرکت های تجاری با اشخاص ثالث میسر نخواهد شد.